מכונית השנה 2012

ענף: רכב :: הלקוח: יבואני הרכב בישראל

המטרה הצגת דגמים חדשים וחדשניים של יבואני הרכב ל-2012
הפתרון חשיפה מרוכזת ועצמתית של כל המכוניות החדשות במסגרת פרויקט תוכן אחד תחת הכותרת 'מכוניות השנה 2012'
הקונספט מגזין רכב צרכני חד פעמי – אירוע תוכן
אמצעים עיתונות
זירת תוכן באינטרנט
פוסט גד בירון מגיש: מכוניות השנה 2012